Čo robí SEO konzultant?

Máte svoj vlastný web, na ktorý by ste chceli získať čo najviac návštevníkov? V tom prípade určite potrebujete služby SEO konzultanta. Čo je vlastne SEO – optimalizácia pre vyhľadávače a čo vďaka službám SEO konzultanta získate?

Čo je SEO

SEO – Search Engine Optimization, teda po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače, je súbor procesov, ktorých výsledkom je vyššia návštevnosť webu. A to preto, že vďaka kvalitne odvedenej práci SEO konzultanta sa váš web bude vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať na popredných miestach. Práca SEO konzultanta zahŕňa On-page SEO a Off-page SEO faktory.

On-page SEO

On-page SEO aktivity sa zameriavajú výlučne na váš web. V tomto prípade SEO konzultant vykonáva technické, prípadne obsahové zmeny na vašom webe. Samozrejme, ak sú potrebné. No ak sa váš web nezobrazuje pri vyhľadávaní na popredných priečkach, zrejme potrebné sú. O čo konkrétne tu ide?

  1. Kvalitný obsah. Obsah vášho webu by mal byť relevantný, hodnotný a cielený. To znamená, že by mal plne uspokojovať potreby návštevníka. SEO konzultant analyzuje kľúčové slová, ktoré použije pri tvorbe obsahu na webe.
  2. Štruktúra webu. Štruktúrovaný text je pre návštevníka prehľadnejší a je väčšia pravdepodobnosť, že sa tak na webe zdrží dlhšie.
  3. Nadpisy. Mali by obsahovať kľúčové slová. Vyhľadávač totiž považuje práve slová v nadpise za najdôležitejšie.
  4. Titulok stránky – title tag. Spolu s meta description, teda časťou textu pod titulkom, je titulok stránky to, čo používateľ pri vyhľadávaní uvidí. A tento text rozhoduje o tom, či používateľ na web klikne alebo nie.

Z hľadiska on-page SEO sú dôležité tiež podnadpisy na webe, popisy obrázkov, či zvýraznenie kľúčových slov.

Off-page SEO

Pri off-page SEO ide najmä o to, ako je váš web zmieňovaný na iných miestach na internete. Ide o budovanie spätných odkazov, teda linkbuilding. Spätné odkazy na váš web by mali byť smerované z hodnotných webov s kvalitným obsahom. SEO konzultant získava spätné odkazy na váš web prostredníctvom publikovania PR článkov, zdieľaním obsahu webu na sociálnych sieťach, tvorbou mikrostránok a mnohými ďalšími spôsobmi.

Je zrejmé, že práca SEO konzultanta zahŕňa množstvo zložitých marketingových procesov. Preto sa určite oplatí využiť služby odborníka, ktorý dokáže na váš web priviesť nových návštevníkov a teda potenciálnych klientov.